Pinedes i prats, salicornars i canyissars, vegetació dunar i herbassars subaquàtics, comunitats vegetals extraordinàriament diferents en un espai molt reduït. Més de 350 espècies d'aus, 30 espècies de mamífers, 20 espècies de amfibis i rèptils, 17 espècies de peixos, 38 espècies de papallones diürnes, més de 220 espècies de papallones nocturnes, unes 230 espècies d'heteròpters, 20 espècies d'odonats, i 22 espècies d'ortòpters, són una mostra de la varietat de fauna que alberguen els espais protegits del Delta

 

Les característiques dels espais protegits que dispossem al nostre municipi s nes dubte condicionen l’ús públic que se’n pot fer, els estudis de capacitat d’acollida que s’han realitzat ens permeten conèixer els límits dels espais visitables i les accions a desenvolupar per a evitar afectacions a l’entorn natural.

La gestió de l’ús públic i de l’atractiu turístic d’aquests espais naturals es compatibilitza amb la protecció de l’entorn.

Itineraris delimitats, punts d’informació, senyalització, aguaits, pantalles... permeten gaudir d’uns espais naturals ben equipats en plena àrea metropolitana.

Certament són espais privilegiats, donada la seva ubicació i la biodiversitat que alberguen, i justament en això rau la seva fragilitat.

Per això totes i tots hem de tenir una especial cura en el compliment de les normatives d’ús i del control de les activitats permeses.  

Per posar uns exemples, hi ha itineraris que sols s’obren al públic quan hi ha personal que pot atendre i controlar l’entrada, altres on no es permet el pas amb animals de companyia, o no es permeten les bicicletes o, fins i tot activitats esportives com el footing.

 

Per poder seguir gaudint del nostre territori sigues concient de la importancia del teu comprotament amb la natura i els espais publics!